Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Gdy nie ma innego wyjścia, w końcu zaczynasz dawać radę.
— (...) z Twoją pomocą.
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.
— Piotr C., 'Pokolenie Ikea,
Reposted bypauza pauza
U mnie raczej
W porządku.
Tylko czasami,
Tak znienacka
Poleci kilka łez
Po policzku.
Tłumaczę sobie,
Że to przez wiatr.
Ale nie mogę
Dopuścić do siebie
Myśli,
Że ten wiatr
Nazywa się
Rozczarowanie.
Reposted fromBloodMoon BloodMoon vianiskowo niskowo
6734 36b6 420
dokładnie
Chodźmy się kochać,
mówisz,
a ja nie muszę nigdzie iść bo kocham Cię tu i teraz
— Wiesław Myśliwski (via plastikowe)
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viajstrbl jstrbl
3608 6e26 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajstrbl jstrbl
0455 df64 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viajstrbl jstrbl
Reposted fromtszttszt tszttszt viapauza pauza
Kobieta, która chce odmówić, powie tylko nie. 
Kobieta, która tłumaczy, chce zostać przekonana
Reposted fromchocoway chocoway viapauza pauza
Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni swojego życia! Wracaj do nich ilekroć, w Twoim życiu wszystko zaczyna się walić...
— Phil Bosmans
Reposted fromdeathproof1 deathproof1 vianiskowo niskowo
3003 8395 420
Reposted fromaknatazs aknatazs viamuladhara muladhara
Nie musi być łatwo , chcę tylko żeby było warto
— x
Reposted fromprecelka precelka viamuladhara muladhara
4759 e425 420
Reposted fromrol rol viaxannabelle xannabelle
Kiedy ktoś nie docenia Twojej obecności, pozwól mu poczuć, jak to jest bez Ciebie.
4127 25a1 420
Reposted fromxopolly xopolly viajstrbl jstrbl
Tak naprawdę oboje nie potrafimy z siebie zrezygnować.  Niby poszliśmy do przodu, niby wybraliśmy inne ramiona i drogi w zupełnie różnych kierunkach, a mimo to co jakiś czas obracamy się przez ramię do tego co było.  Wtedy widzę nas i na chwilę muszę się zatrzymać, a przecież inni idą do przodu.  Wtedy stoisz ja i Ty i niby jest dobrze, ale oboje robiąc kilka kroków znowu robimy przerwę na obrót.  Coś nie pozwala nam zrezygnować.
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vianiskowo niskowo
Gdy chcę, działam skuteczniej, niż gdy muszę. Chcę dla siebie, muszę dla Ciebie. Automotywacja jest kwestią wyboru.
— John Whimore
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl