Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Idzie jesień, będzie psychicznie trudniej.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viatalula talula
9103 ad4a 420
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viaPokobiecemu Pokobiecemu
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viaesperance esperance
8051 40cd 420
9179 a37f 420
Reposted fromcalifornia-love california-love viaveronca veronca
4104 3cb9 420
Reposted fromitstoolate itstoolate viaveronca veronca
- Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. – Pokolenie Ikea. Kobiety
Reposted fromgoryczka goryczka viadlaczegonie dlaczegonie

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

3379 09f1 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal vianiskowo niskowo
6218 10a5 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakatalama katalama
I nagle w Twoim życiu pojawia się osoba, która nic od ciebie nie wymaga, wręcz przeciwnie, pragnie dać ci więcej niż posiadasz, dużo więcej niż ty możesz dać jej. Chce cię bezinteresownie naprawić, uszczęśliwić, ochronić, nie chce cię zmieniać bo ceni za to, jaka jesteś naprawdę. Tak po prostu chce ci coś dać, tak po prostu lubi z tobą rozmawiać i cię rozumie, tęskni, martwi się i troszczy, obiecuje że nigdy nie zostawi, nie skrzywdzi. I tak po prostu jest w twoim życiu obecna, bez warunków i zasad. Czy to nie magia?
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajstrbl jstrbl
3120 fd3d 420
Reposted fromadamkrk adamkrk vianiskowo niskowo
9783 b31d 420
Reposted frommartynkowa martynkowa vianiskowo niskowo
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viatoniewszystko toniewszystko
Lekcja  29 
przyjaciele to zbyt duża rzadkość, aby rezygnować z nich z jakiegokolwiek powodu, jeśli są prawdziwymi przyjaciółmi. 
— N. Gemmell
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
po naszym rozstaniu umyłam sobie głowę. kupiłam lakierki i trzy nowe kiecki. przez tydzień codziennie tańczyłam z innym chłopakiem i oglądałam głupie filmy. całymi godzinami łaziłam po parku i śmiałam się, gadałam do siebie. podskakiwałam, kiedy nikt nie widział. byłam wolna! kupowałam sobie lizaki i kolorowe pierniki, wpadałam do ludzi wesoła jak skowronek, jeździłam taksówkami, obcięłam włosy.
a potem zrobiło się przeraźliwie smutno i ciemno i myślałam, że to świat się kończy, ale świat się nie skończył, tylko wszystko we mnie i dookoła mnie ucichło. mój dom jest jak telewizor z wyłączoną fonią.
— Agnieszka Osiecka "Listy śpiewające"
Reposted fromcollarbones collarbones viapauza pauza
Może to właśnie emocje czynią niektóre relacje trwałymi? Bo czym byłaby burza piaskowa bez piasku, morze bez fal, wulkan bez lawy, niebo bez zaćmienia?
— K. Kowalewska
Reposted fromoutcat outcat viasatyra satyra
7865 c264 420
jeszcze jeden gibon!
Reposted fromiustus-sexus iustus-sexus viajstrbl jstrbl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl